Method for the manufacture of a cholesterol free meat substitute and the product obtained

Werkwijze voor het vervaardigen van een cholesterolvrij vleessubstituut en aldus bekomen.

 • Inventors:
 • Assignees: QuomakCrea Food
 • Publication Date: September 05, 2000
 • Publication Number: BE-1012317-A3

Abstract

The invention relates to a method for the manufacture of a cholesterol free meat substitute, specific features being that protein derived from eggs is coagulated by stirring or scraping, under heating to a temperature of 60 degrees, preferably between 60 and 90 degrees, and that the mass achieved is allowed to cool to a temperature below 60 degrees, and that hydrated protein (chicken egg protein) is added to the cooled mass.
De uitvinding betreft een werkwijze voor het vervaardigen van een cholesterolvrij vleessubstituut, met het kenmerk dat men eiwit afkomstig van eieren al roerend of schrapend coaguleert, onder toepassing van warmte bij een temperatuur van 60, bij voorkeur 60-90 graden C en men de aldus bekomen massa laat afkoelen tot een temperatuur die lager is dan 60 graden C, en men aan de afgekoelde massa gedehydreerd eiwit (kippenei-eiwit) toevoegt en met deze massa vermengt.

Claims

Description

Topics

Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

Patent Citations (4)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  NL-7805554-ANovember 27, 1978Procter & GambleVleesanalogon.
  NL-8601544-AFebruary 02, 1987TivallEiwitprodukt, werkwijze voor het bereiden ervan alsmede de toepassing ervan als bindmiddel.
  US-4132809-AJanuary 02, 1979Desrosier Norman WContextured semimoist meat analogs
  US-4376134-AMarch 08, 1983The Quaker Oats CompanyLow-cholesterol sausage analog and process therefor

NO-Patent Citations (0)

  Title

Cited By (0)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle