Device for treating at least one fluid.

Inrichting voor het behandelen van minstens een fluidum.

Abstract

De uitvinding betreft een inrichting voor het behandelen van minstens één fluidum, die een aantal kamers (1) bevat waardoor fluidum wordt geleid, minstens twee invoerleidingen (3,5,6) en minstens twee afvoerleidingen (4,7,8) en een verdeelinrichting (2) om de stroming van fluidum van de invoerleidingen (3,5,6) over de kamers (1) naar de afvoerleidingen (4,7,8) te regelen. De verdeelinrichting (2) bevat een draaischijf (12) die draaibaar opgesteld is in een stationaire behuizing (13) en een motor (15) om de draaischijf (12) te wentelen. De in- en afvoerleidingen (3,5,6,4,7,8) sluiten aan op de behuizing (13) en geven uit op de draaischijf (12) . De stationaire kamers (1) sluiten via verbindingsleidingen (10,11) aan op deze behuizing (13). In de draaischijf (12) zijn verbindingskanalen (44-49) aangebracht zijn die voor een aantal standen van deze draaischijf (12) elk in verbinding staan met één van voornoemde verbindingsleidingen (10,11) en dus met een van de kamers (1) terwijl voor elk van deze standen elke invoerleiding (3,5,6) en elke afvoerleiding (4,7,8) op minstens één verbindingskanaal uitgeeft.

Claims

Description

Topics

Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

Patent Citations (4)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  DE-3939523-A1June 06, 1991Inovan StroebeVorrichtung zum beschalten von reinigungskolonnen
  US-2706532-AApril 19, 1955Adsorption Res CorpFluid treating apparatus
  US-5069883-ADecember 03, 1991Progress Water Technologies Corp.Device for continuous contacting of liquids and solids
  US-5676826-AOctober 14, 1997Advanced Separation Technologies IncorporatedFluid-solid contacting apparatus

NO-Patent Citations (0)

  Title

Cited By (0)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle